Luene som varer

I over 100 år har vi levert luer og hatter til hverdag, fest og yrkesliv. Hattemoten og hattebruken har endret seg, men behovet for kvalitet og varighet består. Før fikk ofte guttene hatt i konfirmasjonsgave, uniformslue på jobb og korps- eller sangerlue på fritida. Vi leverer i alle disse kategoriene fremdeles, og finner stadig nye bruksområder og markeder.

Bærekraft og samfunnsansvar

Hufa Luefabrikk produserer hodeplagg som varer i generasjoner. Kvalitet, bærekraft og miljø er viktig for oss. Derfor er vi sertifisert etter standarden ISO 9001 og arbeider med ISO 14001. Vi arbeider tett med våre leverandører og samarbeidspartnere med mål om at produksjonen i alle ledd

• er i tråd med ISO 9001- og 14001-standardene
• følger FNs menneskerettigheter og ILO-konvensjonen
• tar hensyn til bærekraft og miljø

Hufa Luefabrikk er stolt partner med disse leverandørene av uniformer og arbeidstøy

Navnet vårt

Vi heter Hufa Luefabrikk. I Ålesund sier vi “hue” om luer. Derfor het vi opprinnelig Huefabrikken, men andre steder i landet er det ordet for hoder.

For å være tydelige på at vi leverer hodeplagg i hele landet har vi navnet Hufa luefabrikk. Det er kanskje ikke tilfeldig at forkortelsen for hue og fabrikk, Hufa, også er det norrøne ordet for lue.

Smått og stort

Her deler vi litt av hva vi arbeider med.

Fornyet kontrakt med politiet, tollvesenet og kriminalomsorgen

Hufa Luefabrikk fornyet rammeavtalen fra februar 2024 for alle uniformsluer.

Ny logo som bærer historien med seg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros.

Event title heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros.

Ny kontrakt med politiet, tollvesenet og kriminalomsorgen

Hufa Luefabrikk fikk i februar 2024 fornyet avtale med politiet, tollvesenet og kriminalomsorgen.

Fornyet logo bringer tradisjonen videre til nye generasjoner

Hufa Luefabrikk holder på tradisjonene fra 1918, og fornyer uttrykket for å stå stødig i tiden fremover.

Slik finner du rett størrelse til din lue

Husker du ikke hattenummeret ditt? Eller er du usikker på hvordan du skal måle alle aspirantene i korpset? Vi kan gi deg råd.